Doongara Mahthi 

Australian Cattle Dog Kennel 
 

Dit is onze nieuwe telg in onze kennel